ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

CADRUL LEGAL
Legea 84/21.07.1992, privind regimul zonelor libere;
      HGR 156/22.04.1993, privind instituirea Zonei Libere Sulina si infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina;
      Legea 244/09.06.2004, privind regimul zonelor libere, pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
      HGR 1669/14.10.2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere;
      HGR 1998/16.11.2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere.
      Legea 141/1997 privind Codul Vamal.
      Decizie nr. 177/2003, pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale, evidenta operativa, controlul si supravegherea vamala a marfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in
      Ordin nr. 1431/2002, pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea licentelor de lucru si a permiselor de acces Ón zonele libere.

INFORMATII PRIVIND MEDIUL